Văn bản Bộ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 22-8-2018 Ngày 22/08/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2018. Tải về
2 Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông 20-7-2018 Ngày 20/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Tải về
3 Công văn số 1370 /BGDĐT-KTKĐCLGD về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 5-4-2017 Tải về
4 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
5 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về