Thông báo – Tập huấn chuyên môn

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Đúng 14h00 ngày 09/9/2017 (Thứ 7)Toàn thể giáo viên có mặt tại trường để tập huấn chuyên môn. Địa điểm: Phòng 7. Đề nghị thầy, cô đi đúng thời gian trên để khỏi trở ngại công việc chung