Tài chính, Tài sản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Công khai tài sản công năm 2023 22-01-2024 Tải về
2 Công khai dự toán NSNN năm 2024 18-01-2024 Tải về
3 Biểu 04 kèm theo quyết định công khai ngân sách năm 2021 27-2-2023 Tải về
4 Quyết định công khai ngân sách 2021 27-2-2023 Tải về
5 Quyết định công bố dự toán ngân sách 2023 27-02-2023 Tải về
6 Biểu 02 kèm theo quyết định dự toán ngân sách 2023 27-02-2023 Tải về