Tài chính, Tài sản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Biểu 04 kèm theo quyết định công khai ngân sách năm 2021 27-2-2023 Tải về
2 Quyết định công khai ngân sách 2021 27-2-2023 Tải về
3 Biểu 02 kèm theo quyết định dự toán ngân sách 2023 27-02-2023 Tải về
4 Quyết định công bố dự toán ngân sách 2023 27-02-2023 Tải về