THÔNG TIN - Tổ Toán - Tin

Thầy Nguyễn Thanh Tý Tổ Toán - Tin Tổ trưởng chuyên môn 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán
Email:

Thầy Nguyễn Sỹ Thưởng Tổ Toán - Tin Phó tổ trưởng 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học
Email:

Thầy Nguyễn Ngọc Hiếu Tổ Toán - Tin Tổ viên 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán
Email:

Cô Lê Thị Na Tổ Toán - Tin Giáo viên 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán
Email:

Cô Lê Thị Hảo Tổ Toán - Tin Giáo viên 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán
Email:

Cô Phan Thị Bích Trâm Tổ Toán - Tin Giáo viên 123456789

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán
Email:

Thầy Vũ Văn Khiên Tổ Toán - Tin Giáo viên 123456789

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán
Email:

Cô Trương Thị Thanh Duyên Tổ Toán - Tin Giáo viên 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học
Email: