Văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Công văn triển khai tài liệu về Y tế trường học 01-02-2024 Tải về
2 Công khai tài sản công năm 2023 22-01-2024 Tải về
3 Công khai dự toán NSNN năm 2024 18-01-2024 Tải về
4 Thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên 04-9-2023 Tải về
5 Cam kết chất lượng 04-9-2023 Tải về
6 Công khai TT cơ sở vật chất 2023-2024 04-9-2023 Tải về
7 Chất lượng năm học 2022-2023 21-8-2023 Tải về
8 Quyết định công khai ngân sách 2021 27-2-2023 Tải về
9 Biểu 02 kèm theo quyết định dự toán ngân sách 2023 27-02-2023 Tải về
10 Quyết định công bố dự toán ngân sách 2023 27-02-2023 Tải về
11 Biểu 04 kèm theo quyết định công khai ngân sách năm 2021 27-2-2023 Tải về
12 Cam kết chất lượng 2022-20023 31-8-2022 Tải về
13 Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên 2022-2023 29-8-2022 Tải về
14 Công khai cơ sở vật chất 2022-2023 25-8-2022 Tải về
15 Công khai chất lượng năm học 2018-2019 28-8-2018 Tải về
16 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 22-8-2018 Ngày 22/08/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2018. Tải về
17 Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông 20-7-2018 Ngày 20/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Tải về
18 Công văn số 1370 /BGDĐT-KTKĐCLGD về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 5-4-2017 Tải về
19 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
20 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
21 Công văn 1055/HDLN-SGDĐT- BHXH Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2019-2020 Ngày 15 tháng 8 năm 2019 Tải về
22 CV 1099/SGDĐT-KHTC Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giá dịch vụ GD&ĐT (học phí), hỗ trợ chi phí học tập 23 tháng 8 năm 2019 Tải về