THÔNG TIN - Chi Bộ

Phan Thành Nhất Chi Bộ Bí thư 123456789

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán
Email: nhatphanthanhkt@gmail.com

Phan Anh Khánh Chi Bộ Phó bí thư 123456789

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: Quản lý giáo dục
Email: chauanh.phan@gmail.com

Nguyễn Hải Nam Chi Bộ Chi ủy viên 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Email: nhnam2110.nguyendu@kontum.edu.vn