Văn bản Sở

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Công văn triển khai tài liệu về Y tế trường học 01-02-2024 Tải về
2 Công văn 1055/HDLN-SGDĐT- BHXH Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2019-2020 Ngày 15 tháng 8 năm 2019 Tải về
3 CV 1099/SGDĐT-KHTC Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giá dịch vụ GD&ĐT (học phí), hỗ trợ chi phí học tập 23 tháng 8 năm 2019 Tải về