Danh mục SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

  1. Quyết định của UBND tỉnh: 

    Download (PDF, Unknown)

  2. Thông báo của Sở GD và ĐT: 

    Download (PDF, Unknown)

  3. Danh mục SGK có chi tiết tại đây: Lớp 3; Lớp 7; Lớp 10
  4. Bảng giá SGK: Sách Cánh DiềuTải 1; Tải 2