Kế hoạch xuất bản kỷ yếu – kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường THPT Nguyễn Du (2008-2018)

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

SỞ GDĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

Số: …. / KH-THPT

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đăk Hà, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH 
xuất bản kỷ yếu – kỷ niệm 10 năm

ngày thành lập trường THPT Nguyễn Du (2008-2018)

 

 1. Mục đích, yêu cầu
 2. Mục đích

Ghi nhận quá trình hình thành, phát triển và đánh giá những thành tựu trong chặng đường 10 năm của nhà trường trên các lĩnh vực hoạt động: Tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, các hoạt động cơ bản khác cua Trường.

Thông qua việc biên tập và xuất bản kỷ yếu nhằm tổng kết, tuyên dương và ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân vào việc xây dựng và phát triển nhà trường trong thời gian qua.

Kỷ yếu 10 năm xây dựng và phát triển của trường phản ánh chân thực toàn cảnh bức tranh của nhà trường về nhiều mặt để giới thiệu và quảng bá hoạt động của Trường đến với cộng đồng xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kỷ yếu góp phần giáo dục cho các em học sinh niềm tự hào về truyền thống của nhà trường, ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc gìn giữ và phát huy hơn nữa truyền thống ấy; là nguồn tư liệu quý để tìm hiểu lịch sử truyền thống của nhà trường trong chặng đường 10 năm qua.

 1. Yêu cầu

Mỗi ban, bộ phận, tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trường đều có bài viết đóng góp vào kỷ yếu.

– Nội dung bài viết nhằm đánh giá lại những thành tựu, những mặt mạnh và những bài học kinh nghiệm quan 10 năm xây dựng nhà trường.

– Bài viết có thể kèm theo hình ảnh minh hoạ, nhiều thể loại và lĩnh vực giáo dục để làm phong phú, đa dạng cho kỷ yếu.

 1. Phân bổ nội dung bài viết theo kết cấu
 2. Trang bìa:

– Maket trang bìa 1 (chọn market và hình ảnh): Kỷ yếu – Trường THPT Nguyễn Du – 10 năm xây dựng và phát triển (2008-2018)

– Trang bìa trong: Lời giới thiệu về kỷ yếu

– Trang bìa 2 (cuối kỷ yếu) Mục lục kỷ yếu (ảnh nền)

 1. Các trang nội dung:

2.1. Bài giới thiệu về lịch sử thành lập trường hoặc thư chúc mừng kỷ niệm 10 năm thành lập trường của lãnh đạo Sở hoặc huyện (gồm bài và ảnh) -1 trang.

2.2. Bài định hướng mang tính tổng kết, đánh giá ngắn gọn của Hiệu trưởng (bài và ảnh) – 1 trang.

2.3. Giới thiệu về Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu (chủ yếu hình ảnh và chú thích) – 1 trang.

2.3. Các trang giới thiệu về Tổ chuyên môn, tổ Văn phòng, các đoàn thể đương nhiệm (Đoàn thanh niên, Công đoàn) của nhà trường (danh sách, hình ảnh và chú thích) – khoảng 4 trang.

2.4. Nhóm các bài viết giới thiệu hoạt động, thành tựu, phương hướng hoạt động của các tổ, ban, Đảng, Đoàn, Công đoàn.

2.5. Nhóm bài viết cảm nghĩ, cảm tưởng, những kỷ niệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã, đang theo học tại trường.

2.6. Nhóm bài viết tóm tắt thành tựu nghiên cứu khoa học, những sáng kiến, kinh nghiệm trong giảng dạy, học tập,… đạt được trong 10 năm qua đã được công nhận.

2.7. Nhóm bài viết sáng tác, góc văn nghệ, hội hoạ,…

Lưu ý: Các nhóm bài nêu ở điểm 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 được cơ cấu số trang dựa vào dung lượng bài viết, có quy định về quy cách viết ở mục 3 bên dưới).

 1. Yêu cầu về nội dung và quy cách bài viết và in ấn kỷ yếu

– Nội dung bài viết phải đáp ứng cơ bản đầy đủ thông tin của nhà trường, cơ sở dữ liệu đảm bảo độ tin cậy, tính chính xác.

– Nội dung phong phú, hình thức đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật về xuất bản, in ấn và các quy định khác của pháp luật;

– Thống nhất font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, căn lề trên – dưới – trái – phải: 2.0cm – 2.0cm – 2.5 cm – 2.0 cm.

– Kỷ yếu tối đa không quá 40 trang, kể cả bìa.

III. Tổ chức thực hiện

 1. Ban biên tập, biên soạn kỷ yếu (gọi chung là Ban biên tập)
 2. a) Thành viên:

– Thầy Nguyễn Hùng Chiến, phó Hiệu trưởng – Trưởng ban

– Thầy Nguyễn Bách Sa, giáo viên Ngữ văn – Phó Trưởng ban.

– Các thành viên:      + Tổ trưởng các tổ chuyên môn

+ Giáo viên môn Ngữ văn và Tin học.

 1. b) Nội dung công việc:

– Xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch;

– Rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch của từng bộ phận, cá nhân;

– Hoàn chỉnh các nội dung biên soạn được phân công;

– Rà soát về hình thức: văn phong, chính tả, trang trí,…;

– Bàn giao toàn bộ Kỷ yếu cho Ban chỉ đạo lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường.

– Hoàn chỉnh Kỷ yếu;

– Kịp thời tham mưu xin ý kiến Ban chỉ đạo khi gặp khó khăn, đảm bảo thực hiện công việc theo đúng tiến độ đề ra.

 1. Các tổ chức, bộ phận trong nhà trường

– Cung cấp đầy đủ thông tin khi Ban biên tập có yêu cầu;

– Hỗ trợ tốt Ban biên tập trong quá trình làm việc;

– Nghiên cứu Dự thảo kế hoạch xuất bản kỷ yếu và cho ý kiến đóng góp (nếu có).

– Tham mưu cho Ban chỉ đạo việc in ấn (số lượng, cơ sở in ấn,…)

– Cá nhân thầy Nguyễn Sỹ Thưởng và cô Trương Thị Thanh Duyên hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin khi Ban biên tập có đề nghị phối hợp thực hiện.

 1. Kinh phí và phát hành:
 2. Kinh phí: (Do Ban chỉ đạo đề xuất sau)
 3. Phát hành:

– Định dạng: ebook (sách điện tử).

– Thời gian: vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường

– Hình thức: In thành ebook

Địa chỉ nhận bài: Trường THPT Nguyễn Du

– Email: khitoi18.nguyendu@gmail.com

– Thường trực: thầy Nguyễn Bách Sa. Điện thoại: 0977.850507

*

Trên đây là kế hoạch xuất bản Kỷ yếu 10 năm xây dựng và phát triển trường THPT Nguyễn Du (2008-2018). Các bộ phận, cá nhân căn cứ kế hoạch thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, cần liên hệ Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập kỷ yếu để được hướng dẫn. Kế hoạch có thể được điều chỉnh, bổ sung theo tình hình thực tiễn (nếu có).

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi trực tiếp về Ban Biên tập Kỷ yếu.

HIỆU TRƯỞNG