Thông báo nhận hồ sơ TN THPT – Niên khóa 2018-2021

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 khi phát hồ sơ cho thí sinh một cách hợp lý, phân luồng và giữ khoảng cách đúng yêu cầu. Trường THPT Nguyễn Du xây dựng phương án phát hồ sơ TN THPT cho thí sinh niên khóa 2018-2021. Nội dung cụ thể trong file đính kèm.

Xem hoặc tải tại đây