KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Kết quả hoạt động giáo dục đạt được năm học 2018-2019

Kết quả hoạt động giáo dục đạt được năm học 2018-2019

Lượt xem:

  [...]

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học 2018-2019

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học 2018-2019

Lượt xem:

[...]

Kế hoạch năm học 2018-2019

Kế hoạch năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]

Công khai chất lượng năm học 2018-2019

Công khai chất lượng năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]

Văn bản công khai năm 2017

Văn bản công khai năm 2017

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KON TUM                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG THPT NGUYỄN [...]

Công khai về bảo hiểm y tế năm học 2017-2018

Công khai về bảo hiểm y tế năm học 2017-2018

Lượt xem:

[...]

Công khai học phí

Công khai học phí

Lượt xem:

[...]

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông

Lượt xem:

[...]